Medycyna Wiedza

Badania nad duchowością

Proszę, czy możesz się przedstawić i powiedzieć nam, co zainspirowało Twoje najnowsze badania nad duchowością?

Nazywam się Tracy Balboni i jestem onkologiem radioterapeutą specjalizującym się w opiece paliatywnej w Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center, dwóch szpitalach dydaktycznych Harvardu. Wraz z dr Tylerem VanderWeelem i dr Howardem Koh z Harvard T.H. Chan School of Public Health współprowadzę również Initiative on Health, Spirituality, and Religion na Harvardzie.

Moje główne zainteresowania badawcze dotyczyły poprawy samopoczucia pacjentów zmagających się z poważnymi chorobami, takimi jak rak, w tym zwrócenie uwagi na ich duchowość. Duchowość – sposoby, w jakie ludzie znajdują ostateczne znaczenie, cel, połączenie i wartość – jest w większości zaniedbywana przez medycynę. Medycyna w dużej mierze skupia się na materialnym ciele i związanych z nim technologiach.

Podczas gdy to skupienie przyniosło wspaniałe postępy w opiece medycznej, odbyło się to kosztem innych kluczowych aspektów tego, co oznacza bycie człowiekiem. W szczególności, pomijanie duchowości w medycynie może przegapić ważne zasoby dla dobrego samopoczucia w zdrowiu i chorobie. Co więcej, takie zaniedbanie w ramach opieki medycznej, szczególnie w przypadku poważnych chorób, może być depersonalizujące, a nawet dehumanizujące. Takie wyzwania zainspirowały nasze najnowsze badania opublikowane w Journal of the American Medical Association. Przeprowadzono wiele badań na temat duchowości w poważnych chorobach i zdrowiu, ale te dowody nie miały jeszcze większego wpływu na praktykę medyczną lub promocję zdrowia.

Potrzebny był fachowy przegląd badań wraz z implikacjami tych badań dla opieki zdrowotnej, aby skupić się na tych wynikach i ich implikacjach. Dlatego też w niniejszym opracowaniu dokonano systematycznego przeglądu literatury na temat duchowości w poważnej chorobie i zdrowiu oraz, z pomocą panelu ekspertów, podsumowano te badania w postaci kluczowych dowodów i implikacji dla tego, jak te dowody powinny kształtować opiekę zdrowotną.