Psychologia

Czym jest społeczność?

Chociaż większość z nas intuicyjnie wie, co oznacza słowo „społeczność”, termin ten był używany w odniesieniu do wielu różnych zjawisk na przestrzeni czasu. Na przykład, słowo to jest często używane w odniesieniu do współlokacji w sąsiedztwie, kapitału społecznego (tj. myślenia o innych jako o zasobach) lub organizacji społecznej na poziomie państwowym lub krajowym (Mah & Carpenter, 2016).

Dziś słowo to może oznaczać wszystkie te rzeczy lub żadne z nich.

Synteza definicji z socjologii sugeruje, że społeczność to jednostka społeczna (lub grupa żywych istot), które mają coś wspólnego, takiego jak zwyczaje, cechy identyfikujące, wartości, przekonania lub normy (Mah & Carpenter, 2016).

Aby zilustrować, prawdopodobnie słyszeliście odniesienia do terminu „społeczność LGBTQI+”. Jest to luźno zdefiniowane zgrupowanie osób, organizacji i ruchów społecznych, które interesują się prawami i subkulturami lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transgenderowych, queer i interseksualnych populacji.

Zgodnie z definicją społeczności, członkowie społeczności LGBTQI+ mają wspólne cechy identyfikacyjne (np. tożsamość płciowa, preferencje seksualne) i wartości (np. wolność do otwartego wyrażania swojej tożsamości).

Społeczności opierają się na sieciach relacji społecznych, które wykraczają poza najbliższą rodzinę i uważa się, że mają one pewną trwałość. Oznacza to, że członkowie społeczności utrzymują ze sobą regularne kontakty społeczne.

Co więcej, podczas gdy fizyczne usytuowanie w pobliżu innych członków społeczności jest czasem konieczne, aby społeczność ta mogła się rozwijać, nastąpił wzrost liczby społeczności mobilnych i wirtualnych, które podważają klasyczne rozumienie tego pojęcia.

Na przykład 100 milionów użytkowników, którzy regularnie logują się do gier online takich jak World of Warcraft (MMO Populations, n.d.) jest częścią globalnej społeczności wirtualnej. Podobnie, fora internetowe i grupy na Facebooku poświęcone niszowym hobby są innymi formami społeczności wirtualnej.