Medycyna

Uzaleznienie od konopii indyjskich

Wraz ze wzrostem siły lub mocy produktów z konopi indyjskich w skali międzynarodowej na przestrzeni lat, wzrosły również wskaźniki osób leczonych z powodu uzależnienia od konopi indyjskich, twierdzą autorzy nowego badania.

Naukowcy z Addiction and Mental Health Group na Uniwersytecie w Bath (Wielka Brytania) systematycznie analizowali związek między rodzajami konopi, których używają ludzie, a ich uzależnieniem i problemami ze zdrowiem psychicznym. Ich praca czerpie z 20 badań obejmujących prawie 120 000 osób.

Po alkoholu i nikotynie konopie indyjskie są najczęściej używanym narkotykiem na świecie. Według najnowszych danych szacunkowych z Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniego roku konopi indyjskich używała około jedna na pięć osób w wieku 16-24 lat.

Siła działania konopi indyjskich odnosi się do stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) w konopiach indyjskich – kluczowego narkotyku psychoaktywnego, który zawiera. Ostatnie badania przeprowadzone przez ten sam zespół z Bath wykazały, że stężenie THC w konopiach indyjskich znacznie wzrosło z czasem, co oznacza, że obecnie używana marihuana jest zazwyczaj znacznie mocniejsza niż wcześniej.

Nowe badanie, opublikowane w The Lancet Psychiatry, sugeruje, że osoby używające konopi o wysokiej mocy są bardziej narażone na uzależnienie niż osoby używające produktów o niskiej mocy. Sugeruje również, że osoby używające konopi o wysokiej mocy są bardziej narażone na zaburzenia psychotyczne, takie jak schizofrenia.

Ustalenia te mogą pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego w ostatnich latach więcej osób poddało się leczeniu z powodu problemów związanych z konopiami indyjskimi. Dane z Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pokazują 76% wzrost liczby osób rozpoczynających leczenie z powodu uzależnienia od konopi w ciągu ostatniej dekady.

W oparciu o te nowe wyniki autorzy twierdzą, że należy zachęcać do tworzenia wytycznych i polityki zdrowia publicznego, które pomogą uczynić używanie konopi bezpieczniejszym.

Nasz przegląd systematyczny wykazał, że osoby używające konopi o wyższej mocy mogą być narażone na zwiększone ryzyko uzależnienia, a także psychozy w porównaniu z osobami, które używają produktów z konopi o niższej mocy.

Wyniki te są ważne w kontekście redukcji szkód, która ma na celu zminimalizowanie negatywnych konsekwencji związanych z używaniem narkotyków. Chociaż najbezpieczniejszym poziomem używania konopi jest oczywiście „nieużywanie”, ważne jest, aby uznać, że znaczna liczba osób na całym świecie używa konopi regularnie i zapewnić im możliwość podejmowania świadomych decyzji, które mogłyby ograniczyć wszelkie możliwe szkody z tym związane.”